יום ראשון, 27 בנובמבר 2022

הזמנה להשקת הספר – חידת אבן השתייהעזאזל קרב את חרמשו אל גרונו של המלאך ואמר, "נו, מיכאל שלי, חיכינו זמן כה רב לרגע הזה, לא האמנתי שאזכה לחסל או בקלות רבה כל-כך. כנראה שבאמת הדור גרוע, דור חלש מאוד, אם כוח ההגנה שלך עלוב כל-כך. אם הדברים כבר הגיעו לידי כך."
"בגזירת עירין פתגמא, ומימר קדישין שאילתא;
עד-דברת די ינדעון חייא די-שליט עילאה במלכות אנשא".
נשמע קול רועם.
יהוצדק הכוהן עמד בקצה המדרגות וקרא שנית:
"בגזירת עירין פתגמא, ומימר קדישין שאילתא;
עד-דברת די ינדעון חייא די-שליט עילאה במלכות אנשא".
החרב הנוצצת הופיעה מחדש בידו של מיכאל, ועזאזל צעד צעד אחד אחורה.

הנכם מוזמנים להשקת הספר "חידת אבן השתייה", בנר ראשון של חנוכה, יום ב' 19.12.2022 בחנות הספרים גולדמונד ברחוב עקרון 6 בחיפה (הדר הכרמל).
ההשקה תיערך בין השעות 20-22, ובמהלכה נדליק נר שני של חנוכה.הזמנה להשקת הספר – חידת אבן השתייה

עזאזל קרב את חרמשו אל גרונו של המלאך ואמר, "נו, מיכאל שלי, חיכינו זמן כה רב לרגע הזה, לא האמנתי שאזכה לחסל או בקלות רבה כל-כך. כנראה שב...